Maas theater dans podium

Maas en De Nieuwe Kans

Het team van HB extra hard, namelijk regisseur Alexander de Vree, acteurs José Montoya, Claudio Magana Torres, Lucien Rentmeester, vormgever Nicky Nina de Jong, technica Andrea Spoor en productieleider Maaike Mul, werkt nu bij De Nieuwe Kans, Rotterdam. Na een pilot vanaf januari 2016 volgt later in het najaar van 2016 een uitgebreid project, waarover later meer. Maas/De Nieuwe Kans en 49 andere projecten zijn uitgekozen door The Art of Impact en ontvangen een eenmalige bijdrage voor dit project.

De Nieuwe Kans
De Nieuwe Kans biedt een traject om jongeren tussen de 18 en 27 jaar maatschappij-vaardig te maken met behulp van een slagvaardige aanpak. Het gaat hierbij om jongeren die met hun opleiding zijn gestopt en (nog) niet participeren in de maatschappij middels werk of het volgen van een opleiding. Ook een zorgtraject kan het gevolg zijn van deelname aan De nieuwe Kans. Voor meer informatie, zie de website.

The Art of Impact
Met The Art of Impact worden kunstprojecten die een duidelijk maatschappelijk effect hebben onderzocht en gestimuleerd. Voor meer informatie, zie de website.

De Nieuwe Kans