Maas theater dans podium

Tweede positieve advies van Rotterdamse Raad voor Cultuur

Maas is blij! Op woensdag 17 juni om 14:00 uur ontving zij het tweede positieve advies voor Kunstenplanperiode 2021 – 2024. Na het jubelende landelijke advies van de Raad voor Cultuur (van 4 juni jl.) is ook de Rotterdamse Raad voor Cultuur (RRKC) positief over Maas. “De RRKC is positief over de vrijwel constante kwaliteit die Maas laat zien. Als gezelschap voor jeugd en jongeren dat beschikt over een eigen podium, kan Maas zich verheugen in een unieke positie in Rotterdam. Ook op landelijk niveau behoort Maas kwalitatief tot de top van het jeugdtheater en profileert het gezelschap zich met fysiek, beeldend en multidisciplinair theater. De Raad waardeert de aandacht voor talentontwikkeling en samenwerking met jonge makers.” De RRKC adviseert een subsidiebedrag van € 1.781.000 voor het gezelschap en het podium.

Avontuurlijk en vernieuwend
Uit het advies van de RRKC: “De kwaliteit van het programma van Maas groeit al jaren gestaag. De Raad waardeert het vakmanschap van de artistieke kern, met interessante makers die vanuit verschillende invalshoeken werken en tegelijkertijd een samenhangend beeld naar buiten brengen. De samenwerking met gastmakers en de avontuurlijke insteek van het gezelschap staan garant voor variatie en vernieuwing. De komst van René Geerlings, die met ingang van 2021 de functie van artistiek leider overneemt van Moniek Merkx, ziet de Raad met vertrouwen tegemoet.”

Unieke positie
“Maas heeft als gezelschap met een eigen podium een unieke positie en een sterk netwerk in Rotterdam. Ook op landelijk niveau behoort Maas kwalitatief tot de top van het jeugdtheater en profileert het gezelschap zich met fysiek, beeldend en multidisciplinair theater dat zowel innovatief als toegankelijk te noemen is. Met het brede aanbod op het gebied van jeugd- en jongerentheater en de aandacht voor talentontwikkeling onderscheidt het gezelschap zich van andere gezelschappen in de stad. Maas programmeert het eigen podium, produceert voorstellingen voor theaters en scholen en ontwikkelt rond die voorstellingen educatieve programma’s voor het onderwijs.”

Wisselwerking
“De Raad is positief over de wisselwerking tussen voorstellingen, educatie, talentontwikkeling en publieksparticipatie. Het aanbod cultuureducatie speelt in op actuele thema’s. De manier waarop Maas zich ontwikkelt geeft vertrouwen in de toekomst. (…) Maas onderhoudt een omvangrijk netwerk met podia, onderwijs- en cultuurinstellingen in de stad op het gebied van talentontwikkeling. Het gezelschap toont zich ontvankelijk voor de inbreng van nieuwe makers. (…) De Raad is positief over de kwaliteit van het educatieve programma van Maas en de toegepaste methodiek. Ook de doorlopende leerlijnen oogsten waardering. (…) De voorstellingen sluiten goed aan op de beleving van kinderen. Met een jongerenraad voor het voortgezet onderwijs overlegt Maas regelmatig. De Raad vindt dit een zinvolle werkwijze.”

“We mogen er zijn”
Op 4 juni jl. ontving Maas een positief advies van de landelijke Raad voor Cultuur op de aanvraag als interdisciplinair gezelschap (theater en dans ineen). Maas is daarmee het eerste interdisciplinaire gezelschap binnen de BIS. Op Prinsjesdag hoort Maas of dit advies door de regering wordt overgenomen. Of het Rotterdamse advies wordt overgenomen, wordt bekend bij het vaststellen van de begroting van Gemeente Rotterdam in het najaar.

René Geerlings, artistiek directeur vanaf 2021: “Wij zijn heel trots en blij met dit dubbel positieve advies op onze plannen. Het is een kroon op onze jarenlange zoektocht naar ontschotting en een bevestiging van dat we er mogen zijn. Nu kunnen we vol vertrouwen doorgaan met het mixen van disciplines, stijlen en werkwijzen, het organiseren van ontmoetingen tussen ogenschijnlijk onverenigbare werelden en op die manier het blikveld van ons publiek en onze makers verbreden.”

Maas is trots, maar vindt het jammer dat het advies van de RRKC geheel is geschreven vanuit het perspectief van het gezelschap en niet vanuit het podium, terwijl het podium zo’n relevante rol heeft in de stad.

Lees hier het complete advies van de RRKC.
Lees hier het advies van de landelijke Raad voor Cultuur.