Maas theater dans podium

AUDITIE: stagiair performer/acteur/ danser (m/v/x) voor REVOLT

(ENGLISH BELOW)

Maas theater en dans zoekt stagiaires performer/acteur/danser voor de productie REVOLT van Cecilia Moisio

Audities
Tijd: zaterdag 12 juni 2021 / 12:00 – 18:00
Locatie: Maas theater en dans, Sint-Jobsweg 3, Rotterdam

REVOLT
Durf jij op te komen voor je mening? Ga je de straat op voor jouw idealen? Danstheatervoorstelling REVOLT gaat over opstand, peer pressure en protesteren. Over kritisch blijven nadenken versus jezelf verschuilen achter de groep. Wil jij impact hebben op de wereld en invloed op je eigen toekomst? Verandering begint bij jezelf en elke grote beweging is klein begonnen. REVOLT is een wake-up-call, een oproep aan jonge mensen om hun stem te laten horen en een verschil te maken.

In REVOLT mixt choreograaf en theatermaker Cecilia Moisio persoonlijke verhalen, kwetsbaarheid, humor en ernst met performance, (muziek)theater, video en dans. Een voorstelling die je even door elkaar rammelt. Eerder maakte Moisio Victory bij Maas en won daarmee de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek.

Lees meer over REVOLT

Wie zoeken we?
– Je bent thuis in verschillende genres;
– Je bent een acteur die goed kan bewegen of een danser met acteurskwaliteiten;
– Zangkwaliteiten zijn een grote plus;
– Je bent zelfstandig en kan analytisch te werk gaan;
– Je hebt een sterke persoonlijkheid op het toneel en bent niet bang om zowel je extreme als kwetsbare kanten te laten zien;
– Je staat open voor gedetailleerde choreografie in combinatie met tekstgebruik. We adviseren je je te verdiepen in het werk van Cecilia Moisio voordat je je opgeeft;
– Je bent beschikbaar in de volgende periodes: repetities en montage 5 t/m 16 juli en 6 aug tot 17 sep 2021. Tournee: van de première op 17 september tot in december 2021;
– Je volgt deze stage in het kader van je opleiding. Mocht je niet (meer) aan een opleiding verbonden zijn en je wil dit project als ervaringstraject volgen, is dit eventueel bespreekbaar.

Wat bieden wij?
Je krijgt een maandelijkse stagevergoeding van € 350,- bruto per maand en naar rato, van juli t/m half december 2021 (5,5 maanden).

Aanmeldprocedure voor de auditie
Stuur voor vrijdag 11 juni 2021 de volgende informatie door naar info@ceciliamoisio.com:
– CV met foto, geboortedatum en nationaliteit (pdf);
– Korte video waarin je beweegt, speelt én zingt. Deze bevat minimaal een tekst over waar je voor wilt protesteren. Je kan ook een protest lied uitkiezen, dit kan een pop-lied zijn. Over jezelf mogen zijn.

Let op: In verband met corona moet Cecilia haar eerste selectieronde aan de hand van de aangeleverde CV’s en video’s uitvoeren. In de week van 7 juni krijg je bericht of je wordt uitgenodigd voor de fysieke auditie op zaterdag 12 juni.


ENGLISH

Audition: intern performer/actor/dancer (m/f/x) for REVOLT

Maas Theater and Dance is looking for interns to participate as performers/actors/dancers in Cecilia Moisio’s production REVOLT.

Auditions
When: Saturday 12 June 2021 / 12:00 – 18:00
Where: Maas Theater and Dance, Sint-Jobsweg 3, Rotterdam

REVOLT
Do you dare to voice your opinion? Will you stand up for your ideals? REVOLT is a performance about rebellion, peer pressure and protesting. About keeping your mind sharp versus hiding within the crowd. Do you want to have an impact on the world, and an influence on your own future? Change start with you and every large movement once started out small. REVOLT is a wake-up call. A call for young people to speak up and make a difference.

Choreographer and director Cecilia Moisio combines personal stories, vulnerability, humor and earnestness with performance, music, theater, video and dance in REVOLT. A performance that will shake you to the core. With Moisio’s previous piece at Maas, Victory, she won the Prize of the Dutch Dance Days Young Public.

More about REVOLT (Dutch only)

Who are we looking for?
– You are familiar with varying genres;
– You are and actor who moves well, or a dancer who acts;
– Singing qualities are a major plus;
– You can work autonomously and analytical;
– You have a strong personality on stage and you are not afraid to show your extremes and weaknesses;
– You are open to detailed choreographies combined with use of spoken language. We advise you to look into Cecilia Moisio’s previous works before you audition.
– You are available for rehearsals from 5 to 16 July and from 6 August to 17 September 2021. You are available for touring from the première on 17 September until mid-December 2021.
– You are looking for an internship as part of your education. If you are not currently enrolled in a study program (anymore) and you want to participate for the sake of experience, please discuss this with us.

What do we offer?
Maas offers a compensation of €350 a month for fulltime internships (before taxes). Interns who work parttime will be paid accordingly. The compensation for this internship runs from July to mid-December 2021 (5,5 months).

Applying for the auditions
Please send the following to info@ceciliamoisio.com before Friday 11 June 2021:
– Your CV with picture, date of birth and nationality (pdf);
– A short video in which you move, act and sing. This video contains at least a text about something you want to protest for. You may also pick a protest song, such as a popsong. About being allowed to be yourself.

Please note: due to corona, Cecilia will make her first selection based on the CV’s and video’s. In the week of 7 June, you will be informed whether you are invited to the physical auditions on Saturday 12 June.