Maas theater dans podium

BAM-dag Livestream

Dit jaar ziet de BAM-dag er heel anders uit! Waar wij normaal gesproken op deze dag samen met BonteHond en Artemis ons aanbod voor het nieuwe seizoen zouden presenteren aan Nederlandse programmeurs, is er vanwege het besluit van de Commissie van Wijzen besloten om de verkoop van volgend seizoen in januari te starten en zullen we ons aanbod voor seizoen 20/21 op een later moment presenteren. Wel nodigen we je graag uit voor een verdiepend programma met onze artistiek leiders, collega’s uit het werkveld en gastspreker Paul van Lange, hoogleraar Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het thema van deze dag is: angst, de impact van de maatregelen op onze sector, hoe hiermee om te gaan en hoe we met elkaar het vertrouwen van ons publiek kunnen vasthouden of terugwinnen. De bijeenkomst is via livestream te volgen.

Datum: Donderdag 8 oktober 2020 
Tijd: 10:30 – 12:30 uur

Aanmelden graag vóór 1 oktober via rosa@maastd.nl. De link voor de livestream ontvang je na je aanmelding.

Gastspreker Paul van Lange
Als er iets is dat de coronacrisis laat zien, dan is het wel dat mensen sociale dieren zijn. Sociaal in die zin dat niet zonder contact kunnen. Maar zijn wij ook sociaal in termen van vriendelijkheid, gehoorzaamheid, en behulpzaamheid? Tussen individuele mensen zien we veel vriendelijkheid en onderling vertrouwen.  Maar tussen groepen gaat het vaak mis en ligt wantrouwen en zelfs vijandigheid op de loer.  Woensdag 8 oktober vertelt Hoogleraar Sociale Psychologie Paul van Lange (Vrije Universiteit Amsterdam) meer over onze natuurlijke neiging tot vooral vriendelijkheid, maar ook hoe we het vertrouwen tussen groepen kunnen versterken.

Paul van Lange is sociaal psycholoog en professor aan de VU en staat staat bekend om zijn onderzoek naar samenwerking en vertrouwen in menselijke samenlevingen.