Maas theater dans podium

Proeftuin Campus Coolhaven

Op vrijdag 26 april 2019 maakte het Ministerie van OCW bekend dat Minister Van Engelshoven in 2019 en in 2020 4 miljoen euro uittrekt om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren middels 15 culturele proeftuinen. Een van die proeftuinen is Campus Coolhaven Rotterdam, een programma waarmee zes culturele Coolhavense partners (waaronder Maas) ruimte en perspectieven bieden aan creatief talent binnen de podiumkunsten. De Gemeente Rotterdam matcht het bedrag van het ministerie. 

Eiland voor talent
Het Coolhaveneiland Rotterdam is een beloftevol ontwikkelgebied, specifiek voor jong talent in de podiumkunsten en voor creatieve, jonge ondernemers en kunstenaars. Op het eiland, een relatief klein gebied, liggen er veel kansen voor jong talent om zich te oriënteren, te verdiepen en te bekwamen in diverse podiumkunstdisciplines. We hebben het dan over zowel gerenommeerde podiumkunstenopleidingen als toonaangevende en goed functionerende podia, festivals en productievoorzieningen. De partners van Campus Coolhaven zijn Maas theater en dans en het Maaspodium, Grounds, met daaraan gekoppeld het World Music and Dance Centre (WMDC), Jeugdtheater Hofplein Rotterdam, Codarts, het Albeda college met de MBO-opleidingen theater, dans en muziek en de middelbare scholenkoepel LMC met de theatermavo en de Havo/vwo voor Muziek en dans.

Keten van talentontwikkeling
Campus Coolhaven is een ambitieus programma met als doel de afstand tussen de nieuwe generatie makers en de bestaande cultuur- en onderwijsinstellingen te verkleinen. Campus Coolhaven wil ruimte en perspectieven bieden aan creatief MBO-talent (16 – 25 jaar) binnen de podiumkunsten, dat daarmee kan doorstromen naar een diverse creatieve beroepspraktijk of het HBO kunstvakonderwijs. De proeftuin geeft de ruimte om van elkaar te leren, onderwijsprogramma’s te herijken op basis van nieuwe beroepspraktijken en makers te verleiden buiten hun geijkte paden en netwerken te treden.

De combinatie van instellingen voor cultuureducatie, kunstonderwijs (op alle niveaus), productie-instellingen en presentatieplekken in Coolhaven is uniek. Ze vullen elkaar uitstekend aan, maar willen in de periode van deze proeftuin onderzoeken hoe ze in een netwerk beter kunnen samenwerken om zo de keten van talentontwikkeling beter af te stemmen.

Daarnaast streven de partners naar een inclusievere culturele sector, met meer aansluiting tussen kunstenaars en een divers samengesteld publiek vanuit verschillende groepen en lagen van de bevolking.

Vier projecten
De zes partners werken binnen de proeftuin aan vier projecten: In Your Backyard, een onderzoek naar het grassrootscircuit in Delfshaven en wat er nodig is om drempels tussen dit circuit en de kunstinstellingen te doorbreken. Traject Coolhaven, verschillende initiatieven om de doorstroom van talenten te bevorderen zoals maandelijkse netwerkcafé’s en een talentontwikkelingskaart. Making Space waarbij de partners letterlijk en figuurlijk ruimte bieden aan jonge talenten op de opleidingen én uit de wijk. Een plek waar met professionele begeleiding en feedback vrij geëxperimenteerd kan worden en (podium)ervaring kan worden opgedaan met werk creëren en uitvoeren. En festival Roots aan de Maas, de pilot van een breed opgezet interdisciplinair festival met talent van Rotterdamse bodem, dat op termijn ook nationale en internationale aantrekkingskracht heeft. Coolhaveneiland heeft de perfecte faciliteiten voor een festival met veel goed geoutilleerde podia en horeca op loopafstand.

Campus Coolhaven is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van Ministerie van OCW en Gemeente Rotterdam.
Partners: Maas theater en dans / Maaspodium, Grounds / WMDC, Jeugdtheater Hofplein Rotterdam, Codarts, Albeda, LMC.