Maas theater dans podium

Edu update: Brievenproject met basisschool Mullerpier

Scholen dicht + theaters dicht = geen theaterlessen.. Dat zou je denken, maar gelukkig kunnen sommige educatie projecten nog wel doorgaan! Zo is groep 6 van de basisschool Mullerpier in Rotterdam de afgelopen weken begonnen met een schrijfproject met bewoners die boven de school wonen. Vier (oudere) bewoners stellen per brief vragen aan de kinderen en andersom bedenken de kinderen van groep 6 vragen voor de bewoners. Aan de hand van deze briefwisseling maken de leerlingen uiteindelijk een presentatie. De vorm moet nog bedacht worden, afhankelijk van wat coronaproof kan natuurlijk, maar er wordt gedacht aan een filmpje, podcast of een presentatie voor de ramen van de bewoners. Educatie makers Els van der Jagt en Ben van der Meij begeleiden dit project.

Els van der Jagt: “Het achterliggende thema van dit project “jong en oud”. Ik vind dit een belangrijk thema omdat het gaat over de cirkel van het leven en het creëert wederzijds respect. Kinderen vragen me vaak hoe oud ik ben en als ik dan vertel dat ik 60+ ben, lijken ze volledig van slag. Kinderen hebben soms geen realistisch beeld van oud zijn en ouder worden. Juist daarom is het zo mooi dat de kinderen dit direct aan de ouderen kunnen vragen.”

“We beginnen groot! De vier oudere bewoners Aat, Leonie, Mieteke en Judith leverden 40 vragen aan en de kinderen van groep 6 kwamen zelfs met 120 vragen! Daar hebben we een selectie van gemaakt en die vragen worden op dit moment bekeken en beantwoord.”

Wat voor soort vragen stellen de jongeren aan de ouderen? En andersom, wat willen de ouderen van de kinderen weten? Hier wat voorbeelden:

Kind: “Hoe keek je naar de toekomst?”
Oudere 1: “Ik kwam uit een arm gezin en mijn vader zei dat een dubbeltje nooit een kwartje zou worden. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Ik wilde studeren, niet trouwen, geen kinderen maar naar Zuid-Amerika! En dat is nog gelukt ook.
Oudere 2: “Toen ik nog jong was, keek ik met nieuwsgierigheid en plezier uit naar de toekomst. Nu kijk ik uit naar de zon en een blauwe lucht.”

Oudere: “Wat is het beste advies wat je ooit van je opa of oma hebt gekregen”
Kind 1: “Ik denk wie wat bewaard heeft wat.”
Kind 2: “Ik vind het beste advies dat mijn opa gaf dat hij zei dat je alles goed moet checken wat je doet.”
Kind 3: “Ik heb dit advies van mijn oma gekregen: goed drinken, anders val je flauw.”

Op de foto: Dit is Mieteke Kuitenbrouwer (82), een van de vier ouderen in dit schrijfproject. (fotograaf: Lisette van Maanen)