Maas theater dans podium

Eerste interdisciplinaire gezelschap binnen de BIS

Maas kreeg zojuist een positief advies van de Raad voor Cultuur op de aanvraag als interdisciplinair gezelschap (theater en dans ineen) voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2021 2024. Maas is daarmee het eerste interdisciplinaire gezelschap binnen de BIS.

Vernieuwing
Zakelijk directeur Bernadette Stokvis: “We zijn trots dat we na twee kunstenplannen nu als één organisatie gezien worden. Deze vernieuwing is een pluim voor de innovatie die binnen het jeugdtheater al een tijd aan de gang is. We zijn het eerste interdisciplinaire gezelschap binnen één entiteit, en daarmee lopen we voorop binnen de BIS. Verder zijn we trots op de mooie woorden die over Maas gezegd worden. Nu moeten we proberen het waar te maken in deze ingewikkelde tijd. We vinden het ontzettend jammer dat er nog niet genoeg vertrouwen is in de samenwerking van Maas met Theater Rotterdam als ontwikkelplek. Samen met Theater Rotterdam zullen we onderzoeken hoe we de nieuwste generatie podiumkunstenaars vanuit Rotterdam blijven ondersteunen. Verder leven we mee met de mensen die het in deze tijd al moeilijk hadden en nu een negatief advies krijgen.” Klik hier om het volledige advies te lezen.

Interdisciplinair
De Raad voor Cultuur adviseert Maas een subsidiebedrag toe te kennen van € 1.252.656, een relatief hoog bedrag in relatie tot andere instellingen. Met het openstellen van de categorie jeugdpodiumkunsten voor meerdere genres, vroeg Maas voor het geheel van de producerende activiteiten (theater, dans en alles ertussen) subsidie aan binnen de BIS. Eerder waren de dansproducties van Maas ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten. Deze eenwording is voor Maas een lange wens en Maas is trots dat het daarmee het eerste interdisciplinaire gezelschap binnen de BIS is. De raad benadrukt dat het bereik en het aantal producties van Maas substantieel groter zijn dan dat van de andere aanvragers. Maas bereikt op jaarbasis meer dan het dubbele aantal bezoeken (56.000) ten opzichte van het gemiddelde van alle andere instellingen (ca. 26.000). Het advies van de Raad voor Cultuur is aangeboden aan minister Van Engelshoven. Op Prinsjesdag horen we definitief hoeveel subsidie Maas krijgt.

Lovend
Uit het advies: “De raad is lovend over Maas: haar producties sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren, met name in een stedelijke omgeving. Steeds vaker vermengt zij disciplines en genres en de voorstellingen hebben soms een urban karakter. De instelling spant zich op verschillende manieren in om een divers publiek aan te spreken.” En “De raad ziet Maas als een ondernemend gezelschap dat met beide benen in de actualiteit staat en grootstedelijke thema’s met hoge kwaliteit aanpakt.”

Bruisend
“De raad is enthousiast over de artistieke prestaties van Maas, zowel over de theaterproducties als over de dans- en interdisciplinaire producties. Maas combineert disciplines op een natuurlijke manier en heeft als instelling een bruisend karakter, dat zich vertaalt in een grote diversiteit aan producties en activiteiten. In haar eigen Maaspodium in Rotterdam Delfshaven programmeert zij zowel eigen werk, als jeugdpodiumkunst van andere makers en groepen.”

Wereld zonder hokjes
“De raad is positief over de nieuwe artistiek leider: René Geerlings neemt vanaf 2021 het stokje over van Moniek Merkx, die als maker aan Maas verbonden blijft. De raad heeft vertrouwen in de nieuwe, divers samengestelde artistieke kern, met naast Geerlings en Merkx ook Cecilia Moisio en Jolanda Spoel, zij vullen elkaar met hun verschillende specialismen goed aan. De raad is enthousiast over de manier waarop het gezelschap genres mengt en de manier waarop zij streeft naar een “wereld zonder hokjes”. Noemenswaardig is in dat licht ook, dat Maas structureel met cultureel diverse casts werkt.”

Lees hier het complete advies over Maas.
Of klik hier om het complete advies van de Raad voor Cultuur te lezen.