Maas theater dans podium

Educatie

Bij Maas is educatie hoofdzaak. Zoals we over voorstellingen denken, denken we over de educatieve programma’s. De regisseurs en choreografen denken mee. De educatieve medewerkers en speldocenten zijn vaak zelf ook makers. We maken praktische workshops en programma’s waar kinderen liedjes leren schrijven of filosoferen over goed en fout. Waar jongeren lichaamstaal leren lezen of performances maken in hun schoolkantine. En waar volwassenen achtergronden horen en door kunnen vragen.

Maaspodium
Het Maaspodium is het hele jaar open. Er zijn vier algemene workshops waar scholieren (VO) in klassenverband zelf theater en dans kunnen maken onder begeleiding van een of meerdere Maas theaterdocenten. Dit is programma is op aanvraag mogelijk. Lees meer bij onderwijs VO.

Onderwijs
Bij al onze educatie voor het onderwijs ligt de nadruk op het zelf doen en zelf maken. Deze actieve vorm verleidt de leerlingen om zich bloot te geven, zich te presenteren en geeft ze plezier in spelen, bewegen en theater maken. We spelen voorstellingen meestal in het theater maar soms komen we met kleine voorstellingen langs op school. Daarbij zoeken we altijd naar manieren om de impact van de voorstellingen te verbreden: met voor- of naprogramma’s en digitale aanvullingen. Een voorbereide klas is vaak erg betrokken en nieuwsgierig. Lees meer bij onderwijs PO en onderwijs VO.

Maas educatiemethode
Aan de basis van de educatie bij Maas maakt, ligt embodied learning: leren via het lichaam. De educatie van Maas vertrekt altijd vanuit het fysieke, zowel de educatieprogramma’s die Maas ontwikkelt bij de voorstellingen, als de op zichzelf staande educatieprojecten zoals Stel je voor en De Nieuwe Kans. Dorien Folkers, hoofd educatie van Maas theater en dans, heeft in samenwerking met Moniek Merkx haar visie op educatie ontwikkeld en heeft haar gedachtegoed in een essay vervat tijdens een leergang aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een samenvatting van dit essay, Denkbeelden in beweging, is hier te lezen.

Op maat
Naast educatie bij voorstellingen bieden we losse programma’s op maat. We maken in overleg met het onderwijs trajecten die diepgang, spelplezier, creatief denken en doen ontwikkelen. Dat kan ook in langlopende programma´s, verlengde dagarrangementen of via een brede school.

Stel je voor
Samen met Villa Zebra, KCR en vijftien scholen in Rotterdam zijn we het traject Stel je voor gestart, in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. In vier jaar ontwikkelen we een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, met als doel cultuuronderwijs een structurele plaats in het curriculum van de school te geven. Lees meer bij Stel je voor.

Volwassenen
We richten onze educatie ook op volwassenen. Er is steeds meer behoefte aan verdieping. In Rotterdam, Delft en Den Haag hebben we programma’s voor deskundigheidsbevordering gericht op leerkrachten. Met Theater Netwerk Rotterdam is het ‘in dialoog’ programma gestart. We hebben speciale docentendagen en werken samen met de Pabo’s. Speciaal om ouders meer te betrekken bij de voorstellingen ontwikkelen we extra aanbod. Dat richt zich op kunst kijken, achtergrond informatie krijgen en contact met spelers en makers. Er is veel mogelijk, ook op aanvraag (educatie@MAAStd.nl).

Online magazine
In seizoen 1415 introduceerden we voor het eerst online magazines bij Het verhaal van de getallen en Voorjaarsoffer. Hiermee kunnen schoolklassen en vrije bezoekers zich voorbereiden op het bezoek aan de voorstelling of na afloop nog even nagenieten. In het online magazine vind je backstagefilmpjes, raadsels, weetjes, lesprogramma’s, muziek, animaties en veel meer.
In seizoen 1516 hadden de voorstellingen Alice in Wondeland en CASH een online magazine op de website, in seizoen 1617 zijn dat Sell me your secret en Liefde.

Wilt u met uw klas een voorstelling van Maas bezoeken, mail of bel dan Dana Kibbelaar: dana@MAAStd.nl / 010 7070438.
Wilt u meer informatie over ons educatieve programma of over workshops, mail of bel dan Dorien Folkers en Sara Giampaolo: educatie@MAAStd.nl / 010 7070434.