Maas theater dans podium

Beleid

Doelstelling stichting
Maas theater en dans stelt zich ten doel: het bevorderen van professioneel jeugd- en jongerentheater en jeugddans in de ruimste zin van het woord. Maas tracht dit te realiseren door het maken van theater- en dansvoorstellingen, zowel in Nederland als in het buitenland.

Informatie over ons beloningsbeleid

Beloningsbeleid algemeen:
Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die in de culturele sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Beloningsbeleid bestuur:
Bestuursfuncties bij Maas zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden.

Beloningsbeleid directie:
Maas valt onder de regels voor de (semi)publieke sector die zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Met deze WNT als uitgangspunt wordt het salaris bij benoeming van een directielid vastgesteld door het bestuur, die daarbij verder onder meer rekening houdt met de ervaring van een directielid en met de beloning die een directielid in de voorgaande functie ontving.

Beloningsbeleid personeel:
Het beloningsbeleid voor het personeel volgt de CAO Toneel en dans.

Jaarplannen en jaarverslagen:
> download meerjarenplan 2021-2024 of beluister hem hier als podcast, voorgelezen door ons personeel.
> download meerjarenplan 2017-2020

download jaarplan 2016
download jaarplan 2015
download jaarplan 2014
download jaarplan 2013

> download jaarverslag 2020
> download jaarverslag 2019
> download jaarverslag 2018
> download jaarverslag 2017
> download jaarverslag 2016
download jaarverslag 2015
download jaarverslag 2014
> download jaarverslag 2013

download brochure jaarverslag 2015
download brochure jaarverslag 2014
download brochure jaarverslag 2013

Stichting Maas theater en dans
St. Jobsweg 3
3024 EH ROTTERDAM
010 – 70 70 430
info@maastd.nl

IBAN: NL23ABNA0544431464
RSIN: 8519 88 945
Inschrijvingsnummer KvK: 561 399 26
Btw nummer:  NL00851988945 B01