Maas theater dans podium

Primair onderwijs

Maas werkt graag voor het primair onderwijs en kan verschillende programma’s op maat samenstellen: van eenmalige workshop bij een voorstellingsbezoek, tot aan langlopende leerlijnen cultuureducatie. En alles wat daar tussenin zit. 

Voorstellingen en workshops | Los of combinaties
Maas maakt en programmeert voorstellingen voor jong publiek. Je kunt met jouw klas onder schooltijd schoolvoorstellingen bezoeken in het Maaspodium of een ander theater, maar we kunnen ook voorstellingen in het speellokaal op school spelen. Onze docenten geven vooraf en/of na afloop een workshop die past bij de klas en de uitgekozen voorstelling. Dat kan ook op school of in het theater. Daarnaast ontwikkelt Maas vaak online magazines bij de voorstellingen, die je in de klas kunt gebruiken voor nog meer verdieping.
In schooljaar 2021/2022 presenteert Maas de volgende voorstellingen voor het PO: De grote red je reet show (6+), Lampje (8-108), Bullybully (3+) en Ik ben er even niet (8-108).

Stel je voor | In blokken lessen op school
In het programma Stel je voor komen theater en dans samen met beeldende kunst en de thema’s die actueel zijn op school. Kunstvakdocenten geven in blokken les in de klas. Het doel is niet om basisschoolleerlingen alles te leren over de kunsten, maar juist over henzelf en de wereld om hen heen. En om leerkrachten te inspireren met werkvormen uit het cultuuronderwijs. Scholen kunnen kiezen uit een kortlopende amuse, of een langere samenwerking waarin we bouwen aan doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs. Stel je voor is een programma van Maas, Villa Zebra en KCR in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Lees meer over Stel je voor.

Ken het dat ik u kunst? | Een cultuurcoach als onderdeel van het vaste schoolteam
Onder de naam Ken het dat ik u kunst? zet Maas op meerdere Rotterdamse scholen cultuurcoaches in. Een cultuurcoach maakt meestal het hele schooljaar onderdeel uit van het team binnen de school en is nauw betrokken bij het ontwikkelen van cultuureducatie. Een cultuurcoach is naast theater- of dansdocent ook een verbinder van ander aanbod van zowel binnen de school als buiten de school in de wijk. Maas zet cultuurcoaches vooral in binnen de eigen wijk Delfshaven. Lees meer over Ken het dat ik u kunst?.

Bekijk ook de video hieronder, waarin de cultuurcoaches theaterlessen geven in het kader van de voorstelling Lampje.

Enthousiast geworden?
Geen school is hetzelfde, daarom gaan we bij interesse het liefst zo snel mogelijk persoonlijk in gesprek. We denken graag mee met jouw school over de manier waarop theater en dans kan bijdragen aan een rijkere leeromgeving voor jouw leerlingen. Neem contact op met Esther Schouten via esther@maastd.nl.