Maas theater dans podium

Speciaal onderwijs

Maas werkt graag voor het speciaal (basis)onderwijs en kan verschillende programma’s op maat samenstellen: van eenmalige workshop bij een voorstellingsbezoek, tot aan langlopende leerlijnen cultuureducatie. En alles wat daar tussenin zit. We zijn er voor het Speciaal Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. In alle gevallen denken we graag met je mee over welk aanbod het beste past bij jouw klas of cluster. 

Voorstellingen en workshops | Los of combinaties
Veel voorstellingen van Maas zijn fysiek en intuïtief, met weinig gesproken taal. We hebben gemerkt dat dat prettig is voor scholen van het Speciaal Onderwijs. Je kunt met jouw klas onder schooltijd schoolvoorstellingen bezoeken in het Maaspodium of een ander theater, maar we kunnen ook voorstellingen in het speellokaal op school spelen. Onze docenten geven vooraf en/of na afloop een workshop die past bij de klas en de uitgekozen voorstelling. Dat kan ook op school of in het theater. Daarnaast ontwikkelt Maas vaak online magazines bij de voorstellingen, die je in de klas kunt gebruiken voor nog meer verdieping.
In schooljaar 2021/2022 raadt Maas de volgende voorstellingen aan voor het SO en SBO: Bullybully (3+), De grote red je reet show (6+), Ik ben er even niet (8-108) en REVOLT (12+).

Stel je voor | In blokken lessen op school
In het programma Stel je voor komen theater en dans samen met beeldende kunst en de thema’s die actueel zijn op school. Kunstvakdocenten geven in blokken les in de klas. Het doel is niet om leerlingen alles te leren over de kunsten, maar juist over henzelf en de wereld om hen heen. En om leerkrachten te inspireren met werkvormen uit het cultuuronderwijs. Er zijn al verschillende SBO- en SO-scholen aangesloten bij Stel je voor, zoals de Lucasschool, De Piloot en de Bergse Veld School. Stel je voor is een programma van Maas, Villa Zebra en KCR in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. Lees meer over Stel je voor.

Benieuwd hoe een Stel je voor programma er uit kan zien?
Lees het interview met theaterdocent Marrit over haar lessen op SBO de Lucasschool.
Of lees het interview met dansdocent Eva over haar lessen op cluster 4 school De Piloot.

Enthousiast geworden?
Geen school is hetzelfde, daarom gaan we bij interesse het liefst zo snel mogelijk persoonlijk in gesprek. We denken graag mee met jouw school over de manier waarop theater en dans kan bijdragen aan een rijkere leeromgeving voor jouw leerlingen.
Neem voor het SO en SBO contact op met Esther Schouten via esther@maastd.nl.
Neem voor het VSO contact op met Remco Went via remco@maastd.nl.