Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor Maas. Daarom laten we middels ons privacy statement zien welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Voorop staat dat Maas wil voorzien in de behoeften en verwachtingen van de theaterbezoeker. Daarom analyseren wij met behulp van analyse programma’s gegevens over de activiteiten van onze bezoekers op onze website en social media kanalen. De programma’s registreren met behulp van een IP-adres gegevens zoals internetbrowser, apparaat-type en woonplaats. Daarnaast verwerken wij in ons ticketsysteem Ticketmatic persoonsgegevens van kaartkopers via de website, winnaars van winacties op social media, vermeldingen op gastenlijsten en persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees die zich online of via een fankaart hebben ingeschreven. Verder maken wij met regelmaat foto’s en video’s bij aanvang, tijdens en na afloop van voorstellingen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor een aantal doeleinden:

  • Om te analyseren hoe vaak, door wie en op welke manier de website en onze social media kanalen worden bezocht gebruiken wij het programma Google Analytics. Google Analytics registreert met behulp van het IP-adres gegevens zoals de internetbrowser, apparaat-type en woonplaats van de websitebezoekers en bezoekers van onze social media kanalen. Dit doen wij om onze website en social media kanalen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers.
  • NAW-gegevens van kaartkopers via de website worden opgeslagen in Ticketmatic. Wij gebruiken deze gegevens incidenteel om mailingen op maat te versturen, met daarin een vergelijkbaar aanbod. Zo proberen wij bezoekers op de hoogte te brengen van ons aanbod, afgestemd op eerdere voorkeuren.
  • Bij de e-mails die wij sturen, worden gegevens opgeslagen in mailingsystemen Spotler of Mailchimp, die vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, geopend, gelezen en op welke links je hebt geklikt. Dit doen wij om onze mailingen te verbeteren en het aanbod beter af te stemmen op voorkeuren van de ontvangers.
  • Persoonsgegevens van kaartkopers worden gebruikt voor publieksonderzoeken door Maas en andere partijen binnen de Rotterdamse Cultuursector, geïnitieerd door de gemeente Rotterdam. De verantwoordelijkheid voor het publieksonderzoek binnen de Rotterdamse Cultuursector ligt bij Rotterdam Festivals en Whize. Voor dit publieksonderzoek worden enkel adres- en postcodegegevens gebruikt, die niet gekoppeld zijn aan andere persoonsgegevens. Met deze publieksonderzoeken willen wij inzicht verkrijgen in ons publiek en het aanbod afstemmen op onze bezoekers.
  • Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven en fysieke post. Hiervoor heeft de nieuwsbriefabonnee bij inschrijving toestemming gegeven.
  • Foto’s en video’s die wij bij aanvang, tijdens en na afloop van voorstellingen maken, gebruiken wij voor onze eigen uitingen en op onze eigen digitale kanalen zoals de website, social media, magazines en voor overige marketing- en communicatiedoeleinden zoals het jaarverslag. De foto’s en video’s bewaren wij voor onbepaalde tijd in ons fotoarchief. Bij de foto’s die wij vanaf 25 mei 2018 in binnenruimtes maken, vragen wij toestemming met behulp van een toestemmingsformulier publicatie foto’s en video’s. Beeldmateriaal wordt sporadisch naar derden gestuurd, zoals media, coproducenten en andere samenwerkingspartners.

Maas gaat zeer zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Wij treffen, samen met onze partner Ticketmatic, voortdurend maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Maas verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden uit te kunnen voeren. Dat is uitsluitend het geval bij uitvoering van een gezamenlijk publieksonderzoek binnen de Rotterdamse cultuursector, geïnitieerd door de gemeente Rotterdam. De bescherming van persoonsgegevens geschiedt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gegevens van kaartkopers via de website worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Ticketmatic. Gegevens van nieuwsbriefabonnees worden opgeslagen in Ticketmatic, totdat zij zich hiervoor zelf uitschrijven via de nieuwsbrief of via e-mail.

Je hebt uiteraard recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen.

Heb je vragen over persoonsgegevens of het privacy statement van Stichting Maas theater en dans, neem dan contact op met Jorien Hutten via jorien@maastd.nl of 010-2002503.

Lees meer over cookies en hoe we daar mee om gaan in ons cookiebeleid.

Disclaimer
De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat de informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden kan bevatten. Beslissingen die de gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook verstaan: informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden- zijn voor rekening en risico van de gebruiker. Maas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

Het materiaal op deze website valt onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported licentie.

Maas theater en dans maakt op deze website gebruik van cookies. We gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, en voor marketingdoeleinden. Door op 'optimale cookies' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring. Je hebt ook de keuze voor 'minimale cookies', als je dit liever niet hebt. 

Filter op:

Er zijn geen resultaten gevonden. Probeer het eens met een andere zoekterm?

Er zijn geen resultaten met dit filter. Pas het filter aan of probeer het eens met een andere zoekterm?