Maas theater dans podium

Stel je voor

Klik hier voor de website van Stel je voor.

Stel je voor…
Maas, Villa Zebra en het KCR hebben de handen ineen geslagen voor het programma Stel je voor in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. In nauwe samenwerking met scholen worden er in vier jaar doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs ontwikkeld, met als doel cultuureducatie een structurele plaats in het curriculum van de school te geven.

Kracht van de verbeelding
De partners nemen als uitgangspunt voor hun gemeenschappelijk denken de kracht van de verbeelding; Stel je voor…
Verbeelding als motor, waarmee kinderen grip krijgen op de wereld.
Verbeelding als mogelijkheid om leerprocessen, zoals het leren van nieuwe woorden, fysiek en levend te maken.
Verbeelding als inzet om het inlevend vermogen te trainen.
Verbeelding met als doel een mooi artistiek product te maken waar kinderen trots op kunnen zijn en hun eigenwaarde doet groeien.

Sterke kinderen
Om tot verbeelding te komen zetten Maas en Villa Zebra werkvormen in die gaan over verzinnen, fantaseren, associëren, voorstellen, inleven, filosoferen en spelen. Met deze werkvormen worden kinderen uitgedaagd tot (zelf)onderzoek, creativiteit, reflectie en samenwerken. Het lichaam, de taal, beeldende en grafische tekens worden ingezet. Met als doel dat er sterke kinderen de school verlaten, kinderen die zelfstandig, creatief en ondernemend de toekomst in stappen.

Twee versies
Stel je voor…  kent twee versies. Met de intensieve versie zijn we langdurig op de school in samenwerking met de leerkrachten aan het werk. Met de lichte versie willen we tijdens kortlopende trajecten een inspirerende impuls geven aan het denken over hoe de school cultuureducatie in kan zetten. Bij beide versies formuleert de school wat de behoeftes en de voorkeuren zijn. Deze vormen het uitgangspunt voor het maken van verdere plannen.

Contact
Als je meer informatie wil ontvangen over Stel je voor…, neem dan contact op met Remco Went | 010 7070434 | remco@maastd.nl

De drie partners ontvangen subsidie in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie. Deze subsidie wordt door de Gemeente Rotterdam gematcht.
www.steljevoor010.nl

Ga terug naar Educatie PO