Maas theater dans podium

Colofon

Visueel ontwerp MAAStd.nl
Zicht online > www.zicht.nl

Concept en technische realisatie MAAStd.nl
Menno Luitjes, websites & strategie | Jeroen Schmit, Slim & Dapper

Webredactie
Hindele Boas, Danielle van den Berg, Lisanne Jacobs e.a.

Kaartverkoop
Ticketmatic > www.ticketmatic.nl

Beeld
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-)materiaal op deze site te achterhalen. Iedereen die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om contact met ons op te nemen. Scènefoto’s van Maasproducties zijn doorgaans van Phile Deprez en Sjoerd Kelderman, campagnebeelden van Noa Verhofstad en -SYB-.

Disclaimer
De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat de informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden kan bevatten. Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie -hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden- zijn voor rekening en risico van de gebruiker. Maas sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

Het materiaal op deze website valt onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported licentie.

Klik hier voor privacy en cookies